Het IAP heeft ruim 20 jaar ervaring in het succesvol selecteren van kandidaten voor diverse vliegscholen waar onder de KLM FA en EPST. Daardoor hebben wij een realistische visie op de opleiding en het beroep van vlieger. Dat geldt in het bijzonder voor de competenties waarover je dient te beschikken.

Alvorens je tijd, energie en middelen in een selectieprocedure gaat investeren is het prettig om eerst meer zicht te hebben in hoeverre jouw profiel zich verhoudt tot het profiel van een vliegschool. Wat dit laatste betreft gaat het onder meer om selectiecriteria, onderwijsmodel en ‘opleidingscultuur’.

Het IAP kan je helpen om hierover meer inzicht en duidelijkheid te verkrijgen. Daartoe leggen wij je gedurende een dagdeel een aantal testinstrumenten voor en nemen wij een interview bij je af. Na afloop stellen wij je profiel samen en bespreken wij de resultaten met je.

Het tarief voor deze evaluatie bedraagt € 375,-- (incl. btw). Indien je interesse hebt in een Pre Check, vul dan het contactformulier in dat je op deze website aantreft onder ‘Contact’. Wij benaderen je dan zo spoedig mogelijk.

Institute for aviation psychology

Zeestraat 48
2518 AB Den Haag

T  +31 (0)70 362 44 00

info@herfst-partners.com

Herfst & Partners

Het Institute for Aviation Psychology is onderdeel van Herfst & Partners