WELKE RECHTEN HEEFT EEN KANDIDAAT? 

Het IAP conformeert zich aan de gedragscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (N.I.P.). Dit betekent dat wij in onze werkwijze de volgende uitgangspunten en regels hanteren:

1. Alvorens deel te nemen aan een psychologisch onderzoek of assessment center heeft een kandidaat het recht om heldere informatie te ontvangen over het IAP testprogramma.

2. Over persoonlijke gegevens zal op een vertrouwelijke wijze worden gecommuniceerd. Dit houdt onder meer in dat onze psychologen toestemming vragen aan een kandidaat om aan de opdrachtgever verslag over de onderzoeksbevindingen uit te brengen.

3. Elke kandidaat ontvangt, evenals de opdrachtgever, een exemplaar van het rapport.

Institute for aviation psychology

Laan van Nieuw Oost-Indie 25  
2593 BJ Den Haag

T  +31 (0)70 362 44 00

info@herfst-partners.com

Herfst & Partners

Het Institute for Aviation Psychology is onderdeel van Herfst & Partners