VORM EN GELDIGHEID VAN HET PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK

Aan het eind van het onderzoek zal de IAP psycholoog de resultaten met de kandidaat nabespreken en uitleggen in hoeverre zijn/haar profiel beantwoordt aan het vereiste profiel. Met andere woorden; de psycholoog zal de kandidaat meedelen of het IAP zijn/haar kandidatuur zal ondersteunen met een positief advies.

Deze evaluatie vormt tevens de basis voor het rapport dat door het IAP zal worden opgesteld. Onderdeel van dit rapport is een beschrijving van het competentieprofiel en van de intellectuele capaciteiten.

Nadat een kandidaat toestemming heeft verleend om het rapport naar de betreffende luchtvaartmaatschappij of vliegschool op te sturen, zal het IAP hier toe overgaan. De kandidaat ontvangt zelf ook een exemplaar van het rapport. 

De resultaten en conclusies hebben enkel betrekking op de geschiktheidbepaling voor de onderhavige vliegschool en functie.

De geldigheidsduur van het rapport bedraagt twee jaar.

De rol van het IAP in de selectieprocedure beperkt zich tot de positie van adviseur. Dit houdt in dat het IAP aan de luchtvaartmaatschappij of vliegschool zal rapporteren of de kandidaat op basis van de onderzoeksresultaten voldoende is gekwalificeerd.

De eindbeslissing over de aanname van een student of medewerker wordt door de vliegschool of luchtvaartmaatschappij zelf genomen.

Institute for aviation psychology

Laan van Nieuw Oost-Indie 25  
2593 BJ Den Haag

T  +31 (0)70 362 44 00

info@herfst-partners.com

Herfst & Partners

Het Institute for Aviation Psychology is onderdeel van Herfst & Partners